Gilde Landgraaf

25.000

  

De 25.000e  cursist van Service Gilde Landgraaf

Mevrouw Sevenheck is de 25.000e cursist bij het Service Gilde Landgraaf.

Toen zij zich had ingeschreven voor de al jaren heel succesvolle cursus Luisterkring Klassieke Muziek, bleek zij de gelukkige te zijn.

Speciaal om deze bijzondere gebeurtenis luister bij te zetten kwam burgemeester Vlecken van de gemeente Landgraaf haar op maandag 2 mei verrassen met een mooie bos bloemen.

In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het Gilde voor zijn gemeente. Hij noemde deze vrijwilligersorganisatie iets waarop men zeer trots mocht zijn.

Vicevoorzitter en voorheen voorzitter Ed Silvertant heette mevrouw Sevenheck hartelijk welkom bij het Gilde en memoreerde kort hoe men tot enorm aantal cursisten in het 24-jarig bestaan van het Gilde was gekomen.

Niet alleen de vele talen en creatieve cursussen, maar vooral ook de projecten, zoals bijvoorbeeld Veiligheid in het verkeer, MultiCultuur en Mijnbouw waaraan talloze basisschoolleerlingen deelnamen, hebben tot dit resultaat geleid.

Mevrouw Sevenheck was blij verrast met haar huldiging, maar merkte fijntjes op dat dit onmogelijk zou zijn geweest zonder al haar voorgangers.