Gilde Landgraaf

Bestuur

vacature voorzitter

Dhr. E. Silvertant, vice-voorzitter

Mevr. M. Kremer, secretaris

Dhr. H. Dela Haije, penningmeester

Dhr. J. Bonten, lid

Mevr. M. Kusters, lid

Dhr. R. Maenen, lid

Dhr. T. Nijdam, lid

Mevr. J. Peeters, lid

Dhr. J. Quaedackers, lid