Gilde Landgraaf

Vacatures

Het Gilde is steeds op zoek naar vrijwilligers die op velerlei gebied hun kennis willen overdragen aan anderen.

Het betreft  ongeveer 12 keer een wekelijkse les van anderhalf uur in het vóór- en najaar. Met (vakantie)afspraken wordt rekening gehouden.

Geboden: Prettige en open sfeer, geen betaling maar wel vergoeding van de gemaakte kosten. Na afloop van elke sessie een attentie en jaarlijks een of twee medewerkersmiddagen.

Hebt u belangstelling? Neemt u dan contact op met ons kantoor, tel. 045-569 56 80.
Of via email: gildelandgraaf@gmail.com