Bel ons045 - 569 56 80

Stuur een E-mailgildelandgraaf@gmail.com

Ons adresSweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf

MultiCultuur MultiCultuur

Project MultiCultuur

Doelstelling MultiCultuur:
Bevorderen van onderling begrip, waardering en respect.

Deelnemers:
• Gilde Landgraaf.
• Nederlanders van buitenlandse afkomst (gastdocenten).
• Docenten en leerlingen van groep 8 van de basisscholen.
• Coördinator en team Multicultuur.

Locatie:
Landgraafse basisscholen.

Tijd:
In de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Stappenplan:

Voorbereiding gastdocenten:
• Als kennismaking vindt huisbezoek plaats door de coördinator.
• Tijdens een gesprek wordt uitgelegd wat het project inhoudt en wat van hen verwacht wordt qua beheersing van de Nederlandse taal.

Voorbereiding basisscholen:
• Bij deelname, ongeveer drie weken voor het bezoek, bekend maken welke landen aan bod komen.
• Leerkracht bereidt de leerlingen voor (thema’s zijn bekend).
• Leerlingen houden een presentatie over hun gekozen land.
• Na afloop vult de leerkracht een evaluatieformulier in.

Programma:
• Gastdocent wordt thuis opgehaald.
• Om ongeveer 9.00 uur start het project.
• De leerkracht heeft zijn klas opgesplitst in drie groepen.
• De gastdocent heeft 40 minuten de tijd om bij elke groep zijn presentatie te houden.
• Rond 11.40 uur volgt de evaluatie en eventueel het uitdelen van hapjes, gemaakt door de gastdocent.
• 12.00 uur einde schoolbezoek.
• Gastdocent wordt naar huis gebracht.

En verder:
Deze schoolbezoeken blijken een waardevolle bijdrage te leveren aan het vak wereldoriëntatie en aan het tegengaan van discriminatie!

Aanmelden zie inschrijfformulier